Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vzhledem k tomu, že se v tomto případě nejedná o eshop, ale pouze o objednávkový web "prodeje ze dvora", jsou obchodní podmínky celkem jednoduché. Co si objednáte to si vyzvednete a zaplatíte. Kdo si nevyzvedne neplatí. Tímto se nezříkéme odpovědnosti za případnou vadu. Jelikož se jedná o přírodní produkt v nejčistší formě může se vyskytnout vada. Reklamaci pak vyřešíme nejlépe vrácením kupní ceny.

Prodej ze dvora

Prodejem ze dvora se rozumí prodej malého množství vlastních produktů z prvovýroby chovatelem ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Může jít o prodej v tržnici nebo na tržišti spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Může jít též o dodávání do místní (ČR) maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele.

Legislativní podklady, na základě kterých je umožněn prodej ze dvora:

Zákon 166/1999 Sb., veterinární zákon, § 27a a vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství. Novelou zákona je Předpis č. 302/2017 Sb.

V této vyhlášce jsou stanoveny podmínky distribuce malých množství produktů pocházejících z hospodářství chovatele.

Pro kategorii Včelí produkty jsou stanoveny tyto podmínky:

Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem v domácnosti chovatele, hospodářství chovatele, v tržnici nebo na tržišti přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo k dodání medu chovatelem do maloobchodní prodejny, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně, med nesmí být uváděn dále do oběhu.