MED jak má být

Co je cílem projektu?

Nabídnout spotřebiteli kvalitní český med přímo od včelaře, kam by se rád vracel a ochotně za med platil odpovídající cenu. Projekt „Med jak má být“ je pozitivní aktivita včelařů podpořená státními orgány a výzkumnými institucemi.

O jaký med tedy v této akci jde a co se hodnotí?

Hodnotí se především kvalita medu. Některé parametry kvality se dají změřit, některé ne. Zralost medu se vyznačuje nízkým obsahem vody. Včelař má být trpělivý a nebrat včelám med předčasně. Med nemá být přehřátý, aby neutrpěly citlivé komponenty v něm obsažené. Správné postupy skladování a případného ztekucování medu jsou zřejmé z nízkého obsahu HMF (hydroxymethylfurfural, vzniká zahříváním cukru v kyselém prostředí). Med nesmí obsahovat žádné cizí příměsi, ani řepný cukr nebo zbytky krmných, často škrobových sirupů. Kromě rozborů na základní chemické parametry podle vyhlášky o potravinách č. 76/2003 Sb. se zjišťuje, zda med neobsahuje nežádoucí zbytky krmení (škrob) nebo přísady (karamel). Tyto parametry se měří laboratorními technikami. Kvalitní med navíc musí chutnat. Proto se posuzuje i senzoricky.

Běžný med Med jak má být
Udává se podnik, ve kterém byl výrobek zabalen do spotřebitelského balení. Původ nebývá přesně uveden.
(příklad: Země původu – směs medů ze zemí EU a mimo EU)
Je známa úplná adresa producenta medu a lokality původu medu.
Spotřebitel musí předpokládat, že výrobek splňuje podmínky dané legislativou, ale nemá možnost ověřit si, zda rozbor byl opravdu proveden a jaké jsou konkrétní výsledky rozboru. Každé spotřebitelské balení je opatřeno jedinečným číslem, pod kterým je dohledatelný laboratorní protokol z akreditované laboratoře o rozboru medu (přístupný přes webovou aplikaci).
Kvalitativní parametry, které zákon nepředepisuje (obsah levných škrobových sirupů, barvení karamelem, antimikrobiální aktivita) se nekontrolují. Protokol o laboratorním rozboru obsahuje více kvalitativních parametrů, než předepisuje legislativa.

 

Jak takový med zákazník pozná?

Na sklenici s medem je nalepena pečeť s textem ochranné známky „Med jak má být s pečetí VÚVč Dol ®“ a jednoznačným číslem.Podle čísla pečeti si každý konzument může na internetu ověřit, že jde o úředně přezkoumaný kvalitní produkt.

 

 Text převzatý z www.medjakmabyt.cz